Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

XI Ogólnopolski Turniej Klas o Profilu Mundurowym

Szanowni Państwo,

uprzejmie zapraszamy do udziału w XI Ogólnopolskim Turnieju Klas o Profilu Mundurowym

Termin: 12-14 kwietnia 2023 r. 

Łazy/Dąbrowa Górnicza

 

 

 

Zgłoszenie udziału drużyny w XI Ogólnopolskim Turnieju Klas o profilu Mundurowym

Informujemy, że udział w Turnieju jest płatny 500 zł - drużyna (jeden uczestnik 100 zł, opiekun 100 zł), wypełnienie oraz przesłanie formularza elektronicznego, stanowić będzie zawarcie umowy z obowiązkiem zapłaty.

(To pytanie jest wymagane)

Dane osobowe - Opiekun drużyny (nauczyciel)

(To pytanie jest wymagane)

Dane osobowe - Uczestnik 1

(To pytanie jest wymagane)

Uczestnik 1 - Czy masz ukończone 18 lat i oświadczasz, że jeseś pełnoletni?

(To pytanie jest wymagane)

Uczestnik 1 - jeżeli TAK

(To pytanie jest wymagane)

Uczestnik 1 - jeżeli NIE

(To pytanie jest wymagane)

Dane osobowe - Uczestnik 2

(To pytanie jest wymagane)

Uczestnik 2 - Czy masz ukończone 18 lat i oświadczasz, że jeseś pełnoletni?

(To pytanie jest wymagane)

Uczestnik 2 - jeżeli TAK

(To pytanie jest wymagane)

Uczestnik 2 - jeżeli NIE

(To pytanie jest wymagane)

Dane osobowe - Uczestnik 3

(To pytanie jest wymagane)

Uczestnik 3 - Czy masz ukończone 18 lat i oświadczasz, że jeseś pełnoletni?

(To pytanie jest wymagane)

Uczestnik 3 - jeżeli TAK

(To pytanie jest wymagane)

Uczestnik 3 - jeżeli NIE

(To pytanie jest wymagane)

Dane osobowe - Uczestnik 4

(To pytanie jest wymagane)

Uczestnik 4 - Czy masz ukończone 18 lat i oświadczasz, że jeseś pełnoletni?

(To pytanie jest wymagane)

Uczestnik 4 - jeżeli TAK

(To pytanie jest wymagane)

Uczestnik 4 - jeżeli NIE

RODO

RODO

Administratorem danych osobowych jest Akademia WSB więcej informacji znajdzie Pan/Pani klikając: [KONTAKT]

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz o przysługujących uprawnieniach znajdują się tutaj: Kliknij aby rozwinąć

(To pytanie jest wymagane)

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią obowiązku informacyjnego o warunkach przetwarzania danych osobowych/danych osobowych dziecka* w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych/danych osobowych dziecka* oraz przysługujących uprawnieniach.

(To pytanie jest wymagane)

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu XI Ogólnopolskiego Turnieju Klas o Profilu Mundurowym (regulamin dostępny na www.wsb.edu.pl/turniej) i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

W trosce o bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych oraz danych osobowych dziecka* informujemy, że wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza przez Pana/Panią lub rodzica opiekuna prawnego dziecka, wymaga podania przez Pana/Panią danych osobowych/danych osobowych dziecka* w celu wzięcia udziału w niniejszym wydarzeniu organizowanym w formie stacjonarnej. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu wzięcia udziału w wydarzeniu, brak podania wskazanych wyżej danych, będzie równoznaczne z rezygnacją z Pana/Pani udziału w wydarzeniu/rezygnacją z udziału dziecka* w wydarzeniu.

Ponadto informujemy że wydarzenie publikowane będzie w formie zdjęć/filmów na stronach www Akademii WSB, portalach społecznościowych w celach informacyjnych oraz promocyjnych Akademii WSB, jeżeli nie wyraża Pan/Pani zgody na wykorzystywanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku/wizerunku dziecka* w powyższych celach, prosimy o nie przesyłanie przez Pana/Panią lub rodzica opiekuna prawnego dziecka elektronicznego formularza, co będzie równoznaczne z rezygnacją z Pana/Pani udziału w wydarzeniu/rezygnacją z udziału dziecka* w wydarzeniu.

 

*W imieniu uczestnika, który nie ukończył 16 roku życia, zgody oraz oświadczenia dot. przetwarzania jego danych osobowych składa rodzic/opiekun prawny, zgodnie z art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE