Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Rejestracja na drugi wykład prof. Marii Kamargianni

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do rejestracji na wykład online pt. "Tools for assisting decision makers in sustainable transport planning"

Wykład prowadzony będzie w j.angielskim

Prowadzący: Prof. Maria Kamargianni, University College London

Termin wykładu: 04 października 2022 r. (wtorek) w godzinach 14:00 - 15:00

 

(Za uczestnika, który nie jest osobą pełnoletnią formularz rejestracji uczestnictwa w wydarzeniu wypełnia rodzic/opiekun prawny)*

 

Dane osobowe
(To pytanie jest wymagane)

Dane osobowe uczestnika:

RODO
(To pytanie jest wymagane)

Administratorem danych osobowych jest Akademia WSB więcej informacji znajdzie Pan/Pani klikając: [KONTAKT]

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz o przysługujących uprawnieniach znajdują się tutaj: [kliknij aby rozwinąć]

W trosce o bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych informujemy, że wypełnienie niniejszego formularza w celu wzięcia udziału w opisanym wyżej wydarzeniu, wymaga podania przez Pana/Panią danych osobowych oraz jest równoznaczne z wyrażeniem przez Pana/Panią zgody na ich przetwarzanie w tym celu. Jeżeli nie wyraża Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, prosimy o nie wypełnianie formularza, co będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w wydarzeniu. 

Informujemy, nadto że wydarzenie będzie relacjonowane za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz oraz transmitowane na żywo za pomocą kanału Zoom oraz będzie publikowane w postaci filmów i fotografii cyfrowej w dowolnym formacie i w następujących mediach: stronach internetowych Akademii WSB – portal wsb.edu.pl, mediach społecznościowych, w związku z działalnością promocyjną i informacyjną Akademii WSB, jeżeli nie wyraża Pan/Pani zgody na wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku w powyższych celach prosimy o nie włączanie kamery przed lub w trakcie trwania wydarzenia lub o nie wypełnianie formularza, co będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w wydarzeniu.

*W imieniu uczestnika, który nie ukończył 16 roku życia, zgody oraz oświadczenia dot. przetwarzania jego danych osobowych składa rodzic/opiekun prawny, zgodnie z art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE