Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Konferencja prawnicza pt. „Charakterystyka i rodzaje zawodów prawniczych – co warto o nich wiedzieć?”

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do rejestracji na Konferencję Naukową pt.: "Charakterystyka i rodzaje zawodów prawniczych – co warto o nich wiedzieć?", organizowaną przez Katedrę Prawa i Administracji Akademii WSB. 

Konferencja odbędzie się w dniu 19 maja 2023 o godzinie 10:00 r. w siedzibie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1C (sala Audytorium C)

 

Za uczestnika niepełnoletniego formularz wypełnia rodzic/opiekun prawny

Dane osobowe
(To pytanie jest wymagane)

Dane osobowe uczestnika:

(To pytanie jest wymagane)

Status uczestnika

(To pytanie jest wymagane)
(To pytanie jest wymagane)
(To pytanie jest wymagane)

Nazwa uczelni:

(To pytanie jest wymagane)

Wprowadź (wymyśl) hasło, którym zaszyfrowany zostanie Twój certyfikat uczestnictwa w Konferencji, który wysłany zostanie w wiadomości e-mail po konferencji.

UWAGA! Nie podawaj hasła, którego używasz w innych systemach. Zaleca się użycie nowego hasła i zapamiętanie go celem późniejszego odszyfrowania certyfikatu.

RODO
(To pytanie jest wymagane)

Administratorem danych osobowych/danych osobowych dziecka jest Akademia WSB więcej informacji znajdzie Pan/Pani klikając: [KONTAKT]

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych/danych osobowych dziecka oraz o przysługujących uprawnieniach znajdują się tutaj: [kliknij aby rozwinąć]

W trosce o bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych/danych osobowych dziecka informujemy, że wypełnienie niniejszego formularza w celu wzięcia udziału w opisanym wyżej wydarzeniu, wymaga podania przez Pana/Panią danych osobowych/danych osobowych dziecka oraz jest równoznaczne z wyrażeniem przez Pana/Panią zgody na ich przetwarzanie w tym celu. Jeżeli nie wyraża Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych/danych osobowych dziecka, prosimy o nie wypełnianie formularza, co będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w wydarzeniu. 

Informujemy, nadto że wydarzenie będzie publikowane w postaci fotografii cyfrowej w dowolnym formacie i w następujących mediach: stronach internetowych Akademii WSB – portal wsb.edu.pl, mediach społecznościowych, w związku z działalnością promocyjną i informacyjną Akademii WSB, jeżeli nie wyraża Pan/Pani zgody na wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku/wizerunku dziecka w powyższych celach prosimy o nie wypełnianie formularza, co będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w wydarzeniu.