Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

VII Konkurs Fotograficzny UTW

VII  K O N K U R S   F O T O G R A F I C Z N Y Uniwersytetów Trzeciego Wieku 

 

" Fotografia muzyką duszy"

 

  1. Konkurs adresowany jest do słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku z woj. śląskiego, małopolskiego, łódzkiego, opolskiego i świętokrzyskiego.
  2. Konkurs jest przewidziany w trzech kategoriach dotyczących Polski: architektura, przyroda/natura, człowiek.
  3. Fotografie /max 2 szt. w jednej kategorii / należy nadesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: konkurs.utw@wsb.edu.pl
  4. Termin nadsyłania prac: 10 marca 2024 r.
  5. Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dostępny na www.wsb.edu.pl/utw w dziale: Konkurs Fotograficzny 2024
  6. Szczegółowy REGULAMIN KONKURSU znajduje się na stronie www.wsb.edu.pl/utw w dziale Konkurs Fotograficzny UTW 2024
  7. Finał konkursu, wernisaż oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w maju 2024 r. w Dąbrowie Górniczej w siedzibie Akademii WSB, ul. Cieplaka 1 c.
  8. Kontakt: Biuro UTW Akademii WSB tel. 32 295 93 93

 

Dane osobowe
(To pytanie jest wymagane)

Dane osobowe uczestnika

RODO
(To pytanie jest wymagane)

Administratorem danych osobowych jest Akademia WSB więcej informacji znajdzie Pan/Pani klikając: [KONTAKT]

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz o przysługujących uprawnieniach znajdują się tutaj: [kliknij aby rozwinąć]

(To pytanie jest wymagane)

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania i udziału w Konkursie znajdzie Pan/Pani w Regulaminie Konkursu, którego treść znajduje się tutaj: [kliknij aby rozwinąć]

W trosce o bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych informujemy, że wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego wymaga podania przez Pana/Panią danych osobowych, które przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w Konkursie Fotograficznym.

Informujemy, nadto że wizerunek laureatów wydarzenia będzie publikowany w formie fotografii cyfrowej w dowolnym formacie i w następujących mediach: stronach internetowych Akademii WSB – portal wsb.edu.pl, mediach społecznościowych, w związku z działalnością promocyjną i informacyjną Akademii WSB, jeżeli nie wyraża Pan/Pani zgody na wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku w powyższych celach prosimy o poinformowanie o tym organizatora Konkursu przed jego rozpoczęciem lub o nie wypełnianie formularza, co będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w wydarzeniu.